dilluns, 26 de maig de 2014

Avui m'ha agradat...

El camí fins al cor d'un cirurgià.

El metge alemany Werner Forssmann es va introduïr un càteter al cor per a experimentar amb una pràctica que altres metges consideraven letal. Al 1929 la cirurgia cardíaca acabava de donar just els primers passos. Forssmann creia que podia arribar fins al cor introduint un tub flexible (catèter) a través d'una vena. L'infermera accedí a portar-li els instruments esterilitzats, a canvi de que Forssman fes l'experiment amb ella i no a sí mateix... Però el metge, de 25 anys, no va complir el que li havia promès. Li va aplicar anestèsia general i quan l'infermera s'adormí, es va introduir el catèter en la vena cubital i després en l'aurícula dreta, i quan ho va tenir clar va anar ell mateix al laboratori de raigs X a fer-se unes plaques per a demostrar la seva teoria... Uns anys més tard fou galardonat amb el Premi Nobel de Fisiologia i Medecina prometent no tornar a fer-se operacions a sí mateix.

Gràcies a persones com ell, som on som

El Dr. Forssman, investigant, puret en mà, millor dit en boca, el 1.928... :D